Religionens rolle og kvinners rettigheter

bookmark

En dialog

fredag 19. november 2010, kl. 16:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Sex og politikk

Inngang: Gratis

I panelet:

Jon O’Brien
Leder for Catholics for Choice – en katolsk organisasjon som arbeider for at alle mennesker skal ha tilgang og råd til sikre reproduktive helsetjenester, deriblant kvinners rett til selvbestemt abort

Jone Salomonsen
Professor i teologi ved Universitet i Oslo med feministisk teologi, kjønn og religion som viktige tema og perspektiv

Berit Austveg
Lege og fagforfatter med omfattende erfaring fra internasjonalt utviklingssamarbeid innen kvinnehelsefeltet
samtaler med møteleder Martine Aurdal

FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) og Sex og Politikk ønsker å tematisere forholdet mellom religion og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi ønsker å åpne for en reflekterende samtale om hvordan en religiøs verdensanskuelse kan kombineres med et progressivt syn på kvinners rettigheter og mulighet til å bestemme over egen kropp og helse. I samtalen vil vi blant annet drøfte det tredje, femte og sjette av Tusenårsmålene, og spørre hvordan vi kan få religiøse ledere med på laget for å bedre kvinners situasjon internasjonalt. Vi ønsker også å tematisere de motsetningsfylte synspunktene som er knyttet til abortspørsmålet. Årlig dør det om lag 68 000 kvinner på verdensbasis fordi de har tatt illegale aborter. Hvordan kan dette forsvares i et religiøst perspektiv?

Arrangementet vil ta utgangspunkt i organisasjonen Catholics for Choice. Lederen for den katolske organisasjonen, Jon O’Brien, stiller som innleder. Vi vil få høre om bakgrunnen til Catholics for Choice og om hvordan O’Brien kombinerer sin katolske tro med et ufravikelig krav om at mennesker selv har rett til å bestemme over sin seksualitet og sin kropp. Catholics for Choice arbeider for at alle mennesker skal ha tilgang og råd til sikre reproduktive helsetjenester, og jobber blant annet for kvinners rett til selvbestemt abort. Organisasjonen ble startet i 1973 og har sitt hovedsete i Washington D.C. I dag jobber Catholics for Choice både i sitt hjemland USA og internasjonalt med tematikk knyttet til abort og prevensjonsmidler, hiv og aids, sex og seksualitet, nye prevensjonsteknologier og religionens rolle i samfunnet.

Jone Salomonsen er professor i teologi ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Feministisk teologi og kjønn og religion står sentralt i hennes arbeid. Hun bruker dessuten etnografi som metode og har de siste årene gjort feltarbeid sammen med sosialantropologen Sissel Roalkvam i en township i Kwazulu Natal i Sør-Afrika der alle er sterkt rammet av Aids pandemien. Her møter kvinner store utfordringer med hensyn til seksuelle og reproduktive helse rettigheter.

Berit Austveg er utdannet lege og har omfattende erfaring med utviklingshjelp og kvinnehelse. I tillegg til å ha jobbet i FNs befolkningsfond (UNFPA), har hun jobbet tett med WHO og andre internasjonale organisasjoner i mange år. Hun er også forfatter av boka ”Kvinners helse på spill”, som ble utgitt i 2006. Austveg er nå ansatt i Statens helsetilsyn.