Rett til å forkomme. Plikt til å hjelpe. Hvor går velferdssamfunnets grenser?

bookmark

tirsdag 31. januar 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Mental Helse Oslo

Inngang: Billett

Samtale mellom Randi Rosenqvist (psykiater) og Kirsten Frigstad (viksomhetsleder 24SJU – Kirkens Bymisjon)