Retten til å være kvinner og menn – ikke bare en diagnose

bookmark

Diskriminering av kjønnsopererte kvinner og menn

onsdag 17. november 2010, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Harry Benjamin ressurssenter

Inngang: Gratis

HBRS har mottatt midler fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å ta opp den uakseptable situasjonen i Norge at mennesker som er i behandling eller ferdig med kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet blir beskrevet i media og i samfunnet som alt annet enn det som er deres juridiske og sosiale kjønn.

Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn. Likestillingsloven bygger på den tradisjonelle kjønnsdefinisjonen med todelingen i kvinne-/ mannsperspektivet ut fra biologiske, fysiske og genetiske perspektiver. Med kjønn menes imidlertid ikke bare biologisk kjønn, men også sosialt, psykologisk og kulturelt kjønn.

Forskjellsbehandling fordi en person har eller skal gjennomgå kjønnskorrigerende kirurgi på Rikshospitalet (kjønnsopererte pasienter) innfortolkes i vernet mot kjønnsdiskriminering. Kjønnsopererte kvinner og menn har også det samme juridiske vern i forhold til sitt kjønn som alle andre kvinner og menn.

Se fullstendig program og meld deg på her.
Påmeldingsfrist: 10. november (først til mølla-prinsippet)