Retten til kjønnsidentitet: Selvbestemmelse og diskriminering

bookmark

Torsdag 11. og fredag 12. desember

fredag 12. desember 2014, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

LHBTI-personers kamp utfordrer tokjønnsinndelingen. Denne internasjonale UiOkonferansen setter lys på deres rettslige status. Akademikere, aktivister, politikere og de berørte selv diskuterer menneskerettslige prinsipper som likebehandling, ikke-diskriminering og selvbestemmelse for LHBTI-personer.

Konferansen går over to dager, torsdag 11. og fredag 12. desember fra kl. 9.00 til kl. 18.00. Påmelding. Se mer informasjon her.