Retten til midlertidig bolig

bookmark

- kun på papiret?

tirsdag 11. februar 2014, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Juss-Buss

Inngang: Gratis

Juss-Buss setter søkelyset på bostedløses stilling i Oslo i disse kalde vinterdager. Gjennom norsk lov og Norges menneskerettslige forpliktelser er kommunen pålagt å skaffe alle et midlertidig sted å bo. Juss-Buss erfarer dessverre at denne ordningen svikter.
 
I panelet:
Øystein Eriksen Søreide, H (Sosialbyråd i Oslo kommune)
Jørgen Markus Jørgensen (Gatejuristen)
Ivar Johansen, SV
Khamshajiny Gunaratnam, AP (Medlem i helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune)
Aina Stenersen, FRP (Varamedlem i helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune)
– Charlotte Bayegan (Juridisk rådgiver for menneskerettigheter i Røde Kors)

Ordstyrer er Kristian Andenæs (professor i jus).