Rettshjelp i urbane miljøer

bookmark

Innledning og kommentar

tirsdag 16. september 2014, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Juss-Buss og Advokatforeningen

Inngang: Gratis

Våren 2013 deltok 25 av Juss-Buss’ medarbeidere i en rettshjelpsundersøkelse i et urbant miljø. Det ble gjennomført 105 intervjuer fordelt på 103 husstander. Målet med intervjuene var å kartlegge behovet for rettshjelp blant utsatte grupper i samfunnet, og i hvilken grad dagens rettshjelpstilbud imøtekommer dette behovet.

Oppgavens tema ble begrenset til forvaltningsrettslige områder hvor  sakene potensielt har stor velferdsmessig betydning for den enkelte,  men hvor det i liten grad tilbys rettshjelp av det offentlige, fordi  behovet forutsettes dekket av forvaltningas opplysnings -og  veiledningsplikt.

Undersøkelsen viser at det stadig er et stort rettshjelpsbehov for  utsatte grupper, og at få hadde kunnskap om den offentlige  rettshjelpsordninga. Videre fremkom det at forvaltningas  veiledningsplikt, herunder kommunen, UDI og NAV, kun var god nok i  omtrent halvparten av sakene.

Denne tirsdagen inviterer Juss-Buss og Advokatforeningen til lansering av den ferske rettshjelpsundersøkelsen «Rettshjelp 2013».
 Det blir lett servering.

 Faglig program:
– Innledning om rettshjelp i et historisk perspektiv v/ professor Kristian Andenæs
– Presentasjon av oppgavens hovedfunn v/ Silje Hasle og Ida Jordal
– Kommentarer til funnene om forvaltningas veiledningsplikt v/ Haakon Hertzberg (NAV) og UDI
– Kommentarer til undersøkelsen og planer for rettshjelpsordninga v/ Jan Arild Ellingsen (justiskomiteen for FrP) og Glenn Simon Nerdal (politisk rådgiver for FrP)

Etter det faglige programmet vil Ida Isax spille noen låter for oss. Deretter er det mulig å fortsette samtalen i baren på Litteraturhuset.