Rettskriving

bookmark

Boklansering ved Aud Søyland og Jan Olav Fretland

onsdag 26. august 2015, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Det Norske Samlaget

Inngang: Gratis

Søyland og Fretland presenterer boka Norske skrivereglar/Norske skriveregler og viser gjennom eksempel at skrivereglar om teiknsetting, særskriving og forkortingar kan vere både nyttig og morosam kunnskap. Samtidig legg dei to fram reglar for skriving for skjerm – både i form av e-post og nettekstar.