Rettstilstanden på den okkuperte Vestbredden:

bookmark

Militærdomstolenes historiske rolle og funksjon

torsdag 31. mars 2016, kl. 17:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Palestinakomiteen i Norge

Inngang: Gratis

Siden okkupasjonen av Vestbredden og Gaza i 1967 har den palestinske befolkningen vært underlag israelsk militær justis. Militærdomstolene har i løpet av disse nesten femti årene utstedt mer enn 1 700 militære forordninger som regulerer og begrenser livet til millioner av palestinere. Mer enn 750 000 palestinere er blitt dømt i disse militærdomstolene. Seminaret vil rette søkelyset på hvordan det militære rettssystemet fungerer og hvilken rolle det spiller i den fortsatte okkupasjonen. 

Innledere:
Menneskerettsadvokatene Gerhard Horton fra Military Court Watch i Ramallah og Nery Ramti fra advokatfirmaet Gaby Lasky i Tel Aviv.