Robinson Crusoe

bookmark

Nærlesning ved Ole Robert Sunde og Anne Birgitte Rønning

fredag 26. oktober 2012, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Robinson Crusoe ble skrevet av Daniel Defoe i 1719 og holdes fram som en av de viktigste engelskspråklige romanene av blant annet James Joyce, Virginia Woolf og Samuel Johnson. Hva er det som gjør historien til den ensomme skipbrudne interessant også i dag?

Forfatter Ole Robert Sunde ser på den imperiale, britiske Crusoe. Hvordan skal vi lese relasjonen mellom Crusoe og Fredag, og hvordan skal vi forstå denne hvite overleverens tro på å kunne overleve hvor som helst, om han bare er modig og har god moral?

Førsteamanuensis Anne Birgitte Rønning (UiO) ser nærmere på såkalte robinsonader, altså tekster som bruker Robinson Crusoe som forelegg. Hva kjennetegner disse bøkene, hva sier de om samfunnene som beskrives, og hva skjer i tilfellene Robinson Crusoe er en dame? Det er klart for nok en gang å nærlese en klassiker.