Rødgrønt debattforum

bookmark

Narkotikapolitikk

onsdag 1. desember 2010, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Rødgrønt debattforum

Inngang: Gratis

Kan vi vinne krigen mot narkotika? Rødgrønt Debattforum inviterer til debatt med Thorvald Stoltenberg som hovedinnleder.

Rødgrønt debattforum er en rekke diskusjonsog debattmøter med det rødgrønne prosjektet i fokus. Formålet med debattene er å gi et forum for politikkutvikling, debatt, uenighet, samling og nytenkning om politikk på den rødgrønne siden av det norske politiske landskapet.