Rødgrønt debattforum

bookmark

Kan vi få både frihet og trygghet?

onsdag 3. november 2010, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Rødgrønt debattforum

Inngang: Gratis

"Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener hverken frihet eller trygghet."
 — Benjamin Franklin

Teknologi muliggjør en grenseløs åpenhet. Regitstrering av trafikkdata, flyt av helseopplysninger og EUs datalagringsdirektiv går rett i hjertet av den alltid aktuelle debatten om grensen for hva vi kan akseptere av overvåkning og kontroll før det går utover grunnleggende verdier som frihet og personvern. Hensikten er god, men kan vi forsvare overvåkning med gode mål? Hvor går grensen mellom hva samfunnet må ha innsyn i, og hva vi har rett til å ha for oss selv? Hva skjer når data kobles sammen på nye måter? Hvor går grensen mellom frihet og trygghet?

I panelet:
Knut Storberget – Justisminister
Magnhild Meltveit Kleppa – Samferdselsminister
Arne Johannessen – leder av Politiets fellesforbund
Bjørn Erik Thon – direktør i Datatilsynet

Mer informasjon finner du på rodgront.wordpress.com

Rødgrønt debattforum er en debattrekke med det rødgrønne prosjektet i fokus. Formålet med debattene er å gi et forum for politikkutvikling, debatt, uenighet, samling og nytenkning om politikk på den rødgrønne siden av det norske politiske landskapet. Vi vil løfte nye stemmer i debatten, bidra til at nye temaer settes på dagsorden og belyse gamle og kjente temaer fra nye vinkler.