Rousseau

bookmark

Lørdagsforedrag ved Ellen Marie Krefting

lørdag 14. april 2012, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Paranoid ekshibisjonist, komponist, før-romantiker og opplysningstenker. Jean-Jacques Rousseau har fått mange og til dels motstridende merkelapper. I år er det tre hundre år siden han ble født, og få forfattere eller filosofer har preget det moderne samfunnet og vår tenkemåte mer enn han.

Rousseaus ideer om frihet, likhet og fellesskap påvirket både den franske revolusjon og Eidsvoll-grunnloven. Kants moralfilosofi er også inspirert av ham. Rousseau bidro dessuten betydelig til moderne kjønnsdualistisk ideologi. Samtidig var «hjertet» hans viktigste referanse, grenseløs oppriktighet et ideal, og hans selvbiografi var 1700-tallets første, sjokkerende realityshow. I foredraget vil idéhistoriker Ellen Marie Krefting vise hvorfor Rousseau likevel fortjener å kalles opplysningens dypeste filosof.

Foredraget er en del av Litteraturhusets foredragsserie «Ex.phil for voksne».