RøverDebatt: Nakenvisitasjon i fengselFoto: Sandlie: Kriminalomsorgsdepartementet, Jacobsen: Advokatfirmaet Elden, Aksdal: Norges Fengsels- og Friomsorg, Mjåland: Leif Skaar

bookmark

tirsdag 25. mai 2021, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Røverradioen

Inngang: Gratis, digitalt

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 18. september 2021 close