Rudolf Steiner og første verdenskrig

bookmark

Foredrag ved Karl Milton Hartveit

torsdag 30. oktober 2014, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle

Inngang: Billett

Karl Milton Hartveit, født 1948, gir sine perspektiver på skjulte maktstrukturer ved begynnelsen av det 20. århundre. Hartveit har i over førti år vært opptatt av de okkulte bevegelsers historie og har studert psykologi, historie, religionshistorie og gresk. Han er nå lærer ved Steinerskolen i Bergen.