Rudolf Steiners biografi

bookmark

Foredrag ved Cato Schiøtz

torsdag 10. mars 2016, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle

Inngang: Billett

Rudolf Steiner (1861–1925) var grunnlegger av antroposofien. Nå presenteres hans biografiske utvikling og hovedtrekkene i det omfattende livsverket. Cato Schiøtz har vært aktiv innenfor den antroposofiske bevegelse i 25 år og redegjør for det han ser som hovedlinjene. Dette er det andre av fire foredrag i 1. halvår 2016.