Rusmiddelbruk og spill

bookmark

Hvordan utforme en policy?

torsdag 17. mars 2016, kl. 08:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Akan kompetansesenter

Inngang: Billett

Vi ser nærmere på ulike måter å diskutere seg fram til, formulere og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill på. Ulike eksempler fra bedrifter legges frem.

Målgruppe: ledere, HR-ansatte, tillitsvalgte, AMU-medlemmer eller andre som er involvert i organisasjonsutvikling.