Russland og verdens(u)orden

bookmark

Om Russland og internasjonal politikk

fredag 5. desember 2014, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NUPI

Inngang: Gratis

Konferansen omhandler Russlands forhold til Vesten, global økonomi, sikkerhet, Kina og internasjonale institusjoner. Arrangementet foregår på engelsk. Påmelding på nupi.no.