Russlandsdager

bookmark

Russisk filosofi – finnes den?

torsdag 26. april 2012, kl. 16:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Petrusjka

Inngang: Gratis

Seminar med Torgeir Bøhler (oversetter), Pål Kolstø, UiO og Kåre Johan Mjør, postdoktor ved Universitetet i Uppsala. Forfatter Peter Normann Waage leder samtalen
 
Utgangspunkt for seminaret er utgivelsen av Nikolaj Berdjajevs (1874–1948) verk Den russiske idé på Solum Forlag og i Torgeir Bøhlers oversettelse.
Nikolaj Berdjajev ble av Lenin utvist fra Sovjetunionen til Vest-Europa etter revolusjonen og Den russiske idé kom ut i Paris i 1946. Boken er en studie av de viktigste strømningene i russisk tenkning på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Den er en klassiker i russisk idéhistorie og har vært inflytelsesrik i det postsovjetiske Russland.