Russlandsdager

bookmark

Kaukasus i litteratur og virkelighet

tirsdag 24. april 2012, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: NUPI, Norsk PEN og Petrusjka

Inngang: Gratis

Seminar ledet av Julie Wilhelmsen (NUPI), med forfatter og journalist Erika Fatland som i fjor utga Engelbyen om tragedien i Beslan, professoremeritus i russisk språk og litteratur Erik Egeberg og forfatter og menneskerettighetsforkjemper Aage Borchgrevink (Helsingforskomiteen), en kjenner av regionen.
 
Kaukasus har i århundrer vært som et blødende sår i den russiske virkeligheten – og en inspirasjonskilde for litteraturen – også for Knut Hamsun. Tenk bare på hans I Æventyrland. Det mest slående ved russiske fremstillinger av Kaukasus er den sterke dualiteten: Området er både tiltrekkende og avskrekkende. Dette er en opplevelse som gir gjenlyd også i det konkrete forholdet mellom Kaukasus og Russland og i politikken.Seminaret vil ta for seg Kaukasus i historisk og dagsaktuelt perspektiv og betrakte regionen så vel politisk som litterært.