Saladindagene

Om dynastier og drømmere

bookmark

Forfatterintervjuer med Ilan Pappé og Elias Khoury

mandag 7. mars 2011, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Årene før 1948 var preget av usikkerhet for innbyggere i det britiske mandatet Palestina. Politisk hersket det uenighet om hva som var den beste framgangsmåten i kampen mot sionistiske innflyttere og det britiske mandatstyret. På andre plan befant folk seg i en forvirrende dragkamp mellom nasjonalistisk, etnisk og religiøs identitet.

 

Tiden som ledet frem til opprettelsen av staten Israel er tema på Litteraturhuset denne kvelden. Den israelske historikeren og forfatteren Ilan Pappé er aktuell med boken The Rise and Fall of a Palestinian Dynasty – the Hussaynis, 1700-1948. Den forteller historien om palestinsk politikk før nasjonale bevegelser og politiske partier, på en tid der posisjoner ble vunnet gjennom familiens maktbase. Husseini-familien var sentral i opprør mot tyrkere og briter, og ledet an i kampen mot opprettelsen av en jødisk stat.

 

Libanesiske Elias Khoury er norgesaktuell med romanen Som om hun sover. Den handler om Milia, som er født inn i en kristen familie i Beirut. Hun ønsker å tenke og tolke seg frem til sin egen kulturelle identitet, og gjør dette best mens hun sover. Hun drømmer om dagen og om natten. Hele hennes liv flettes sammen til et slags minnenes teater, der episoder, roller og identiteter plutselig kan vendes opp ned.

 

Pappé og Khoury intervjues av Åsne Seierstad.