Samfunnsviter og humanist – javisst!

bookmark

Nyttig kompetanse i robotens tid?

torsdag 20. april 2017, kl. 17:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Samfunnsviterne Oslo og Akershus

Inngang: Gratis

Samfunnsviterne i Oslo og Akershus inviterer politikere og interesserte til temakveld om humaniora og samfunnsvitenskap i anledning humaniorameldingen.

I valgåret 2017 skal det  lanseres en egen stortingsmelding om humaniora. Vi ønsker derfor å benytte anledningen til å se nærmere på hva politikerne vil gjøre for å fremme humaniora- og samfunnsviterkompetanse i arbeidslivet. Med store samfunnsutfordringer som klima og migrasjon foran oss, og et fremtidig arbeidsliv der robotisering og automatisering vil kreve nytenkning og omstilling, kan samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag spille en stadig viktigere rolle. Hva tenker de politiske partiene kan gjøres for at samfunnet utnytter denne kompetansen best mulig?

Vi har invitert politikere fra alle sider av denne saken til paneldebatt!

Arrangementet er åpent for alle som vil delta. Meld deg på her og ta gjerne med en venn!