Samtaler rundt alternativ til tvang

bookmark

Paneldebatt og lansering av publikasjone Alternativ til tvang

mandag 10. februar 2014, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen Psykisk Helse

Inngang: Gratis

Erfaringskompetanse.no presenterer et nytt ressurshefte med brukernes egne forslag til endringer og alternativer til tvang innenfor de psykiske helsetjenestene. Flere av tiltakene som brukerne foreslår får støtte i forsknings- og fagutviklingsarbeid.

Innledning ved den amerikanske psykiateren Richard Warner, som i sitt arbeid har lykkes med en praksis som har resultert i alternativer til tvang og reduksjon av tvang innen akuttpsykiatri. Kort innledning om publikasjonen «Alternativ til tvang» ved Reidun Norvoll, postdoktor ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, medforfatter til ressursheftet.

Panelet består av: Sunniva Ørstavik, likestillingsombud, Astrid Nøklebye Heiberg, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, psykiater og politiker (H), Dagfinn Bjørgen, FoU-ansvarlig, Erfaringskompetanse, Liv Skree, nestleder i brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO) og Ásgeir Bragason fra Norsk psykiatrisk forening.