Samtidas meningsstrukturer

bookmark

Om å sette kultur foran sosiologi

onsdag 21. oktober 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk sosiologforening Øst

Inngang: Gratis

I løpet av de siste tiårene har en ny kultursosiologi vokst frem, som kombinerer både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger i studiet av blant annet handlinger, institusjoner, mening, kritikk, endring og makt. Antologien Kultursosiologisk forskning viser dette i studier av henholdsvis 22. juli, merking av mat og publikumskultur ved idrettsarrangement, i tillegg til en innføring i det teoretiske grunnlaget og hvordan det kommer til uttrykk i ulike bindestrekssosiologier.

Til å drøfte ‘den nye kultursosiologien’ i praksis har Sosiologforeningen invitert Håkon Larsen (postdok, UiO) til å presentere sitt kapittel og prosjektet med antologien. Vi har også invitert to andre kapittelforfattere: Inger Furseth (professor, UiO) kommer for å presentere hvordan sosiologiske studier av religion som kultur gjøres, og Tore Witsø Rafoss (stipendiat, UiO) presenterer sitt kultursosiologiske studie av hvordan 22. juli ble symbolisert i norsk offentlighet.

Marte Mangset (postdok ved SPS, HiOA) gjør en kritisk lesning, og kommenterer prosjektet med antologien.
Til slutt samles alle i et panel, og det vil bli anledning for publikum til å stille spørsmål.

Mer informasjon finnes her
Vel møtt!