Samtidens debattfest

bookmark

Åpen debattfest

tirsdag 31. august 2010, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Samtiden

Inngang: Gratis

Velkommer til høstens debattfest.

18:00 Pressens hvite ridder Nazneen Khan-Østrem og Per Edgar Kokkvold

19:00 Miljøbevegelsen – de nye dommedagsprofetene Aslak Sira Myhre og Arild Hermstad (Framtiden i våre hender)

20:00 Afghanistan og kvinner vi kan gråte for Anders Sømme Hammer, Sverre Diesen og Kai Eide