Sannheten om Onkel Tom og Mowgli?

bookmark

Fra barnebok til politisk grep

fredag 9. september 2011, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I år har to av verdenslitteraturens klassikere kommet i nye, komplette utgaver på norsk. Disse bøkene har vært referansepunkter for generasjoner av nordmenn selv om de fleste av oss aldri har vært i nærheten av den opprinnelige teksten. Den første kvelden i Litteraturhusets nye rekke med nærlesninger forsøker vi å komme tettere inn på teksten i to bøker som har påvirket vårt blikk på verden. Er Onkel Tom så god som hvite amerikanere har ønsket det, eller så foraktelig som borgerettighetsbevegelsen mente han var? Er Mowgli Kiplings forsøk på å skildre den primitive, men hederlige «ville», eller bare en bifigur i et kapittel i den opprinnelige Jungelboka?

Vi har invitert Jon Haarberg og Arild Engelsen Ruud til å gi oss historiene om Onkel Toms hytte og Jungelboka. Hvordan ble de mottatt, og hvordan har de blitt lest og brukt i tida som har gått? Jan Grue og Ole Robert Sunde presenterer nye lesninger av bøkene. Hvordan framstår bøkene i dag?