Sannhetens øyeblikk. Israel, Palestina og Den norske kirke

bookmark

Boklansering

onsdag 20. mars 2013, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Mellomkirkelig råd og Akademika forlag

Inngang: Gratis

Program for kvelden:

Åpning:
Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Fire innblikk i boken:
Oddbjørn Leirvik, professor i religionsvitenskap ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, medlem av Teologisk nemnd og medredaktør
Kjetil Fretheim, førsteamanuensis i samfunnsfag ved Det teologiske menighetsfakultet, leder av Komiteen for Internasjonale Spørsmål og medredaktør
Jorunn Andestad Langmoen, assisterende generalsekretær i Den norske Israelsmisjon og bidragsyter
Eilert Lund Rostrup, daglig leder i Stiftelsen Karibu og bidragsyter

Musikkinnslag: Marius Løkse

To responser
Åpen debatt

Musikkinnslag: Marius Løkse

Bokomtale:
I 2009 ga palestinske kirkeledere ut dokumentet Et sannhetens øyeblikk – Kairos Palestina, et rop til kristne over hele verden, og en bønn om solidaritet med en befolkning som lider under en undertrykkende okkupasjon. Konflikten i området og israelsk okkupasjon av palestinske områder er sentrale i den kirkelige debatten i Norge. Forfatterne drøfter i denne boken spørsmål som reises i Kairos Palestina ut fra historiske, teologiske, menneskerettslige og politiske vinklinger. Boken er blitt til i forlengelsen av en konsultasjon i 2011 som ble holdt av Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) og Teologisk nemnd (TN), begge under Mellomkirkelig råd.

Dokumentet Et sannhetens øyeblikk – Kairos Palestina er gjengitt på norsk til slutt i boken.
Oddbjørn Leirvik er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og medlem i TN.
Kjetil Fretheim er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo og leder av KISP.
Beate Fagerli er teologisk rådgiver i Mellomkirkelig råd.
Bidragsytere: Håkon Harket, Jens Olav Mæland, Eilert Rostrup, Gunnar Haaland, Halvor Moxnes, Kristin Joachimsen, Oddbjørn Leirvik, Marit Skjeggestad, Kjetil Fretheim, Iver B. Neumann og Jorunn A. Langmoen

Bokens nettside ligger her