Sårbarhetskonferansen 2012

bookmark

Norge etter 22. juli

mandag 5. juni 1950, kl. 23:24

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norges Forsvarsforening (NFF) og Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)

Inngang: Gratis

Konferansen avholdes med sikte på å belyse viktige sårbarhets- og beredskapsspørsmål. Årets konferanse tar utgangspunkt i 22. julikommisjonens rapport. Hvor går veien videre for å gjøre det norske samfunnet mindre sårbart i en krisesituasjon? Varer til klokka 15.00.