seeSOUNDsay

bookmark

Oslo Screen Festival åpningsfest

fredag 9. mars 2012, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo Screen Festival og Ny Musikk

Inngang: Gratis

Ny Musikks musikalske program på Oslo Screen Festival fokuserer på interaksjonen mellom lyd og bilde og på de historiene våre sanser kan fortelle.

Steen- Andersen (DK): Run Time Error (video) og The History of my instrument med Sunniva R. Wettre (harp)

Deconstructing IKEA: Amund Sjølie-Sveen

Distant Voices, Still Lives med Duo Torquati-Dillon (IT)

DJ Lasse Marhaug