Seks måneder til UNGASS 2016

bookmark

- Går vi mot en ny narkotikapolitikk

torsdag 19. november 2015, kl. 10:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Rus & Samfunn og popNAD

Inngang: Gratis

Det internasjonale narkotikasamarbeidet er i endring. Mange land har avkriminalisert narkotikabruk, i USA har flere stater legalisert kannabis, og stadig flere land er kritisk til FNs narkotikakonvensjoner. Blikket rettes derfor nå mot generalforsamlingsmøtet som skal avholdes i New York i april der narkotikakonvensjonene skal gjennomgås og diskuteres. Mange håper på at konvensjonene revideres mens andre håper på at de vil bestå som de er idag.

Rus & Samfunn og popNAD inviterer miniseminar der vi vi drøfte Norges rolle i og perspektiver på UNGASS (UN General Assembly Special Session) 2016. Hvilke forventinger har ulike atkører til og resultatet av FNs generalforsamlingsmøtet i april? Vi starter med to hovedinnlegg som kjører debatt med kommentarer fra panelet.

Innledere:
Jørgen Bramness
, professor Seraf deltar i UNOCD vitenskapelige forum
Thorvald Stoltenberg, Ap-politiker og medlem av Global Commission on Drug Policy

Panel:
Nils August Andresen
, ansvarlig redaktör Minerva
Stig Erik Sørheim, Internasjonal sjef Actis
Sturla Haugsgjerd, skribent
– panelet vil bli oppdatert

Lett servering (kaffe, te og smørbrød). Av hensyn til servering ber vi om påmelding her

Rus & Samfunn er det ledende norske fagtidsskriftet for aktører og engasjerte på rusfeltet.
popNAD.com er et populærvitenskapelig websted for nordisk alkohol- og rusforskning