Sekularisme med norske briller

bookmark

Lanseringsseminar

torsdag 19. januar 2012, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: UiO

Inngang: Gratis

I forbindelse med lanseringen av Unipub-utgivelsen Sekularisme mednorske briller, redigert av Sindre Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner, inviteres det til lanseringsseminar:

Program

08.30: Frokost og kaffe

09.00: Velkomst ved forlaget (UNIPUB)

09.05: Redaktørene presenterer boka

Sindre Bangstad

– Oddbjørn Leirvik

– Ingvill Thorson Plesner

09.20: Korte innlegg ved noen av bidragsyterne

Cora Alexa Døving

– Eivind Smith

– Tordis Borchgrevink

10.00: Panel- og plenumsdebatt delbatt

  • Har vi en sekulær stat i Norge?
  • Hva slags sekularisme ønsker vi i Norge?
  • Sekulære argumenter i religionsdebatten?

Panel:

– Lena Larsen

– Njål Høstmælingen

– Ulla Schmidt

11.30: Avslutning

Boken har vært finansiert med støtte fra Fritt Ord, Nansenfondet, PluRel (Religion i pluralistiske samfunn) og Studiefondet til Human-Etisk forbund.
Lanseringsseminaret støttes av Norsk senter for menneskerettigheter og PluRel.

Alle detaljer: http://www.jus.uio.no/smr/om/aktuelt/arrangementer/2012/sekularisme.html