Selvforsynt eller selvforskyldt?

bookmark

Utfordringer og veivalg for bærekraftig matproduksjon

tirsdag 27. september 2011, kl. 12:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Bioteknologinemnda og Norges Bondelag

Inngang: Gratis

Norsk matjord bygges ned og befolkningstallet øker både i Norge og resten av verden. Samtidig stiller klimaendringene nye krav til matproduksjonen. Hvordan tilpasser vi matproduksjonen til disse endrede betingelsene? Trenger vi egentlig å være selvforsynte? Og har vi i så fall en reell beredskap for det? Har vi en bærekraftig strategi for å ta vare på, og bruke, norske genressurser?

Vi har invitert foredragsholdere som vil diskutere hvilke konsekvenser de valgene vi tar i dag, når det gjelder matproduksjon og forvaltning av norske genressurser, har for framtidig matsikkerhet. Med blant andre Christian Anton Smedshaug, Ane Kismul og Kaare M. Bilden.

GÅ TIL PROGRAM OG PÅMELDING