Seminar om apper, personvern og forbrukerrettigheter

bookmark

onsdag 16. mars 2016, kl. 08:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forbrukerrådet

Inngang: Gratis

Hvordan kan vi i større grad ivareta forbruker- og personvern ved utvikling og bruk av apper? Forbrukerrådet og det nederlandske datatilsynet presenterere funn fra sitt arbeid med apper. Seminaret avsluttes med paneldiskusjon. Åpent for alle!

 

Program

kl. 08.30 Registrering og kaffe
kl. 09.00 Åpning av seminaret, politisk rådgiver Ronny Røste, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
kl. 09.15 Presentasjon av Forbrukerrådets app-gjennomgang v/fagdirektør Finn Myrstad
kl. 09.35 Presentasjon av arbeidet som er gjort med Nike+ Running App, v/Sjoera Nas, det nederlandske datatilsynet
kl 10.00 Paneldiskusjon «Hvordan sikre forbrukernes personvern ved bruk av apper?»

 

Deltakere i panelet:

Arild Grande, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant, Venstre
Kari Laumann, rådgiver, Datatilsynet
Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT Norge
Paul Chaffey, Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Finn Myrstad, fagdirektør, Forbrukerrådet

Ordstyrer: Direktør Randi Flesland, Forbrukerrådet

Påmelding her 

 

Se også Facebook