SHEconomy

bookmark

Din, min og vår business

torsdag 5. mars 2015, kl. 15:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Gratis

Bokbad med forfatter og etterspurt foredragsholder Benja Stig Fagerland, administrerende direktør i Telenor Berit Svendsen, og forfatter og professor Handelshøyskolen BI Linda Lai. De snakker om forretningspotensialet som ligger i det kvinnelige lederskapet, og i det å ta på alvor kvinnene som forbrukere og politisk maktfaktor – og dernest hvordan man best kan utnytte dette for å styrke bunnlinjen. SHEconomy er den første norske boken som beskriver det paradigmeskiftet verdensøkonomien står overfor som en følge av at stadig flere kvinner er yrkesaktive og har økende økonomisk makt.

Samtalen ledes av Ingvill Bryn Rambøl, journalist og medforfatter.

MELD DEG PÅ ARRANGEMENTET HER