Short Story. Norway vs. USA

bookmark

Norsk–amerikansk litteraturfestival (NAL)

fredag 6. september 2013, kl. 18:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk–amerikansk litteraturfestival (NAL)

Inngang: Gratis

Bjarte Breiteig og Ari Behn er to av norges ledende novelleforfattere. Begge har utgitt noveller i den prestisjetunge antologien om europeisk skjønnlitteratur «Best European Fiction» på Dalkey Press i USA. Behn og Breiteig møter Cressida Leyshon (Fiction editor i The New Yorker) til en samtale om den norske og den amerikanske novellens historie, form, innhold og språk.