Siktet som tyskertøs

bookmark

Boklansering

onsdag 22. april 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Mange norske kvinner som hadde vært sammen med tyske soldater ble internert etter frigjøringen. Disse kvinnene hadde ofte også hatt «tyskerarbeid».
Hjemlene for å internere disse kvinnene var de såkalte beskyttelses- og smitteanordninger. Beskyttelsesanordningen åpnet opp for å internere kvinner «som blir eller befryktes å ville bli utsatt for overlast fra befolkningens side på grunn av formodning om unasjonalt sinnelag».

I Siktet som tyskertøs viser professor i rettssosiologi, Knut Papendorf at ikke bare menigmann på gata, men politiet med Rikspolitisjefen og Justisdepartementet i spissen, var delaktig i en rettsstridig kvasi- strafferettslig sanksjonering av en nærmest forsvarsløs gruppe i samfunnet.

Professor Knut Papendorf (UiO) vil presentere boken.

Invitert til å kommentere er:
Professor Hans Petter Graver, UiO
Professor em. Kjersti Ericsson, UiO
Professor Per Ole Johansen, UiO
Førstearkivar Kåre Olsen, Riksarkivet