Sinte, unge, villfarne menn. Vårt medansvar

bookmark

Forfatter Arne Klyve møter psykiater, professor og forfatter Finn Skårderud til en samtale med utgangspunkt i boken Sinte, unge, villfarne menn. Vårt medansvar.

onsdag 27. april 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Gratis

Forfatter Arne Klyve møter psykiater, professor og forfatter Finn Skårderud til en samtale med utgangspunkt i boken Sinte, unge, villfarne menn. Vårt medansvar.

Boken retter søkelyset mot samtidens utsorterte – taperne, de sinte og villfarne. Mye av det vi ser av uro og fiendtlighet, kan forstås som resultat av en feilslått politikk, der unge mister retningen på livet. Sinte, unge, villfarne menn er et fenomen som springer ut av store og hastige endringer i økonomien, et prekært arbeidsliv og Vestens ulykksalige kamp mot terror. I konkurransesamfunn som hyller vinnere, er omtanken for taperne mindre. Hensynsløs oppførsel oppleves kanskje som den eneste måten å ta hensyn til seg selv på.