Skal målinger og snevre mål styre norsk skole?

bookmark

Et møte om barn, skole, målstyring, kunnskap og kreativitet

mandag 11. mai 2015, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Steinerskoleforbundet

Inngang: Gratis

Barns utsettes for et omfattende testregime. Lærerne er presset av stadige krav om produktivitet og dokumentasjon. Skolene rangeres etter testresultater og rektorene får lønn etter skolens resultater. Et slikt system innbyr til frustrasjon og konkurranse, snarveier og triksing med data. Lærere fortviler, barn gruer seg.

Dagens skoledebatt og -politikk er i stor grad styrt av OECDs PISA-test. Dette har gitt oss nye læreplaner og nasjonale prøver. Mange kommuner lager sine egne tester i tillegg. Oslo har sine Oslo-tester.

Norsk skole har fått et samfunnsmandat gjennom formålsparagrafen og en generell læreplan. Men dagens testvelde feier dette til side og ser bare på det som måles gjennom testene. Er våre politikere og skolebyråkrater i ferd med å tømme den norske skolen for dannelsesvisjoner. Er dette en skole vi vil ha for våre barn?

Skoledebatt er samfunnsdebatt!

Med innlegg av
Simon Malkenes, lektor i Osloskolen og forfatter av boken Bak fasaden i Osloskolen
Svein Sjøberg, fysiker og fagdidaktiker, professor emeritus, Universitetet i Oslo
Eivor Evenrud, barnehagelærer og skribent
Markus Lindholm, forsker
Balder Onarheim, kreativitetsforsker
Gunhild Nohre-Walldén, forelder
Godi Keller, pøbelpedagog