Skamlidelser

bookmark

– en folkehelseutfordring

fredag 27. september 2013, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Modum Bad – Kildehuset kurs- og kompetansesenter

Inngang: Billett

Skam kan utløse og være en del av depresjon, sosial angst, spiseforstyrrelser, selvskading, familieproblemer og vold. Hovedtemaer: skammen og ensomheten, kroppsskam, kjønnslemlestelser og skam, skam og selvskading, skam – om klasse, språk, formasjon og etnisitet.

For mer info, se modum-bad.no. H.K.H. Kronprins Haakon vil være tilstede under åpningen av konferansen.