Skilsmissekonferansen 2013

bookmark

- Hva med barna?

torsdag 13. juni 2013, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Organisasjonen Voksne for Barn

Inngang: Billett

Mange barn i Norge opplever at foreldrene flytter fra hverandre. Vi vet at det er en belastning. Barn rives ut av sin vante hverdag og må forholde seg til en helt ny livssituasjon. Hvordan kan vi best ivareta barna når familien går i oppløsning? På Skilsmissekonferansen 2013 får vi høre hva barna selv mener. Vi får høre hva forskningen sier og får presentert noen gode verktøy for å gi barn og familier i denne situasjonen hjelp og støtte.

Fra programmet:
Ungdom snakker om opplevelse og erfaringer med sine foreldres skilsmisse.

Barnepsykolog Magne Raundalen snakker om hvilke signaler vi må være oppmerksomme på når barn opplever skilsmisse, og om hvordan vi best snakker med og lytter til barna i den akutte fasen og i årene som kommer.

Psykolog Klara Øverland har nylig disputert med doktorgradavhandlingen «Children of divorce in daycare. Exploring subjetive experiences among daycare staff sin Q methodology». Avhandlingen er basert på tema fra BAMBI-prosjektet.

Helsesøster Inger Marie Otterdal, Larvik kommune og rådgiver/pedagog Mette Marit Jenssen, Hamar kommune deler erfaringer med å drifte PIS – skilsmissegrupper i skolen som er et tilbud til barn i barnehage og skole. PIS gir barna mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn og unge som opplever det samme, under ledelse av helsesøster og andre ressurspersoner fra skolen. Evaluering av PIS viser at barna som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig.

Påmelding her