Skjebne: har vi fri vilje?

bookmark

I henhold til Gralsbudskapet

tirsdag 28. mars 2017, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Stiftelsen Gralsbudskapet

Inngang: Billett

Christopher Vasey vil vise hvordan skjebnen blir formet som en logisk følge av de beslutningene vi tar med vår frie vilje, og virkningen av loven
om å høste som man sår. Mennesket er ikke et offer for, men herre over sin skjebne. Lesning av utdrag av Gralsbudskapet på norsk.