Skjebnesvangre reiser – ingen vei tilbake?

bookmark

onsdag 28. september 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet

Inngang: Gratis

Temaet for årets forskningsdager er «Grenser». Denne kvelden presenterer Det odontologiske fakultet noe av sin forskning som kan knyttes til kryssing av grenser. Publikum får innblikk i to forskjellige odontologiske innfallsvinkler med det til felles at de kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker.

Kvelden starter med førsteamanuensis og rettsodontolog ved Institutt for klinisk odontologi, Sigrid Ingeborg Kvaal. Hun kommer for å fortelle om arbeidet med aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. Her kan dere lære mer om hvordan Kvaal og hennes team faktisk går fram i vurderingene sine og om forskningsgrunnlaget som ligger bak.

Andre del av programmet handler om antibiotikaresistens, som gjennom bakterier på vandring utvikler seg til et stadig mer verdensomspennende og alvorlig problem. Professor Anne Aamdal Scheie fra Institutt for oral biologi, stipendiat Kjersti Sturød fra samme institutt, og Håkon Valen Rukke fra NIOM, kommer for å besvare spørsmål som: Hvordan spres denne trusselen for den globale folkehelsen? Hva er konsekvensene? Og har vi noen som helst mulighet til å stanse utviklingen før det er for sent?

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

 

Mer om deltakerne:

Sigrid I. Kvaal

Førsteamanuensis Sigrid I. Kvaal er kanskje den som er mest i direkte kontakt med det mangfoldige ordet «grenser» av alle ved vårt fakultet. Sigrid er rettsodontolog og jobber med identifisering av personer gjennom Kripos sin ID-gruppe. Denne kvelden skal hun sørge for at publikum lærer mer om hvordan aldersvurderingene foregår. Hun kommer også til å presentere fersk forskning som sammenligner resultatene de odontologiske undersøkelsene kommer til når det gjelder aldersvurderingene, kontra resultatene gjort ved håndrotsrøntgen.

Sigrid er utdannet tannlege ved Royal Dental Hospital, University of London, og forsvarte doktorgraden sin ved Det odontologiske fakultet. Hun underviser studenter i rettsodontologi, etikk og rettslig ansvar, og fyller også rollen som instruktørtannlege på kirurgi- og mottaksklinikken hos oss.

Her kan dere lese en sak om arbeidet Sigrid og kollegene gjør med aldersvurderingene:
http://www.odont.uio.no/iko/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/tett-pa-en-internasjonal-krise.html

Kjersti Sturød

Kjersti holder på med sitt doktorgradsprosjekt ved Institutt for oral biologi, ved Det odontologiske fakultet. Hun er tilknyttet forskergruppa Cross-talk, med et forskningsprosjekt som handler om hvordan vår normalflora påvirkes av antibiotikabruk, og om normalfloraen kan fungere som et reservoar for resistens.

Kjersti er opprinnelig utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole. Hun har også jobbet ved Folkehelseinstituttet. Siden 2014 har hun holdt på med doktorgraden hos oss.

Jessica Lönn-Stensrud

Jessica ga tidligere i år ut boka: «Bakterienes forunderlige verden» (Universitetsforlaget). Her går hun til verks for å forklare både store og små om hva bakterier egentlig er, og at det faktisk er de aller færreste av dem som er farlige. Dessverre er spredningen av antibiotikaresistens et trist eksempel på når det kan gå galt.

Jessica er nå førstebibliotekar ved UiOs Realfagsbiblioteket, men har tidligere jobbet ved Det odontologiske fakultet som postdoktor og førsteamanuensis, tilknyttet forskergruppa Cross-Talk.

Interessefeltene til Jessica er særlig antibiotikaresistens, biofilm og infeksjoner. Engasjementet for formidling lever hun ut gjennom å skrive kronikker og holde populærvitenskapelige foredrag– i tillegg til den daglige forskningsformidlingen ved Realfagsbiblioteket.

Jessica er master i biokjemi og master i praktisk pedagogikk fra Göteborgs Universitet, før doktorgraden i mikrobiologi fra OD.

Håkon Rukke Valen

Håkon jobber som forsker ved Nordisk institutt for odontologiske biomaterialer (NIOM).

Fra sine dager som stipendiat ved Det odontologiske fakultet har Håkon vært spesielt interessert i bakterienes signalsystemer, hvordan de samhandler og hvilken funksjon de har.

Ved NIOM har Håkon konsentrert seg mer om hvordan man kan hindre bakterier i å feste seg til materialer og danne et belegg av bakterier, som kalles biofilm. I tillegg har han undersøkt hvordan antibiotika og odontologiske materialer påvirker biofilm. I en av forskningsgruppene Håkon er en del av forsker de på hvordan man kan ta knekken på bakterier ved bruk av lysaktiverte molekyler.

Håkon er opprinnelig utdannet tannlege fra OD og disputerte med doktorgraden sin ved Institutt for oral biologi i 2014.

Anne Aamdal Scheie

Professor Anne Aamdal Scheie er professor ved ODs Institutt for oral biologi. Sammen med professorene Fernanda Petersen Karl Schenck leder hun den produktive og fremadstormende forskergruppa «Cross-talk».

Hun er opprinnelig tannlege og spesialist i endodonti, men har brukt mye av sin forskerkarriere på å undersøke bakteriekommunikasjon og såkalt biofilm; belegg av bakterier en kan finne mange ulike steder, for eksempel i vannrør og kjøletårn, men også på innsiden av tarmsystemet og ikke minst: på tennene i det vi kjenner som plakk. Forskningsinteressen hennes har imidlertid dreiet mer og mer over på muligheter for å kunne påvirke bakterienes resistens mot stoffer, som antibiotika, gjennom å forstyrre måten bakteriene kommuniserer på.

Anne er utdannet tannlege hos ved Det odontologiske fakultet.  Hun startet sin forskerkarriere i 1980 og har vært professor siden 1991. Hun har også hatt forskningsopphold ved L’universiteé Louis Pasteur i Strasbourg og Kings College i London.

Anne har bestemt seg for å gå inn i pensjonistenes rekker fra nyttår, så dette kan være en av de siste sjansene vi har til å glede oss over hennes enorme kunnskap og engasjerende fortellerevne.

Her kan dere lese en fersk artikkel fra Apollon om Cross-talk-gruppa:
http://www.apollon.uio.no/artikler/2016/3_bakterier_odontologi.html