Solidaritet på autopilot?

bookmark

Film og debatt

tirsdag 12. mai 2015, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: FN-sambandet og Oslo dokumentarkino

Inngang: Billett

Film og debatt.

DEBATT: Solidaritet på autopilot? Hindrer norske hjelpeorganisasjoner økonomisk vekst og utvikling? Kommer økonomisk utvikling og menneskerettigheter for mye i konflikt med hverandre i norsk bistand?

Debatt med: Anne Håskoll-Haugen (Bistandsaktuelt), Mariel Aguilar Støen (SUM), Trond Botnen (FORUT) og Henrik Wiig (NIBR).

Bistandsaktuelt publiserte 26.04.2015 en artikkel med tittelen “Noruega non grata – når norsk bistand skaper bråk” som hevder at norsk bistand støtter organisasjoner i Guatemala som aggressivt og voldelig motsetter seg enhver industriell utvikling. Er norske bistandsorganisasjoner for kritiske til investeringer av internasjonal kapital og multinasjonale selskaper i fattige områder? Eller er det kritikerne som går kyniske næringsinteressers ærend på bekostning av miljø og menneskerettigheter?

FILM: Marmato
Om gull, gruvedrift og konflikt i Colombia
Marmato er en fjellandsby sør for Medellin i Colombia. Byen ligger praktisk talt på en gullmine og svært mange av innbyggerne jobber i gruvene. I 500 år har det vært utvunnet gull her med tradisjonelle og arbeidskrevende metoder, dvs. med håndkraft og etterhvert med litt hjelp av dynamitt. Produksjonen er primitiv og tildels farlig.

Det canadiske selskapet Medoro Resources begynner å kjøpe opp gruverettigheter i Marmato med det formål å ta over hele området og drive en åpen gruve, dvs å fjerne hele fjellet og dermed også fjerne byen og menneskene som bor der.

Når innbyggerne i Marmato forstår hva som er iferd med å skje setter de seg til motverge og blokkerer det canadiske selskapets tilgang til gruvene.

Konflikten utvikler seg til et spørsmål om hvilke rettigheter som bør veie mest. Eiendomsretten for et multinasjonalt selskap som vil gjøre driften tryggere og mer effektiv men som kjøper seg retten til å utnytte naturressursene og ta med seg så mye av profitten som mulig på kortest mulig tid? Eller rettighetene til menneskene som har bodd der de er hele livet og som er avhengige av arbeidsplassene og inntektene gruven bringer, både på kort og lang sikt?

Les mer om filmen her

FN-sambandet og Oslo dokumentarkino gjentar suksessen med film og diskusjon. Det vil bli visninger av spennende nye dokumentarfilmer, i tillegg til debatter om aktuelle tema i forkant av filmen. Billettsalget starter 18.00.