Solstad og det totalitære

bookmark

Forfattere i samfunnsdebatten

mandag 16. september 2013, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Nytt Norsk Tidsskrift og Universitetsforlaget

Inngang: Gratis

Hva slags ansvar har forfattere i samfunnsdebatten? Hva slags status bør deres ytringer ha i offentligheten? I “Dystopisk totalitarianisme” (NNT 3 2013) påpeker Oddgeir Osland at Dag Solstad i mange år har forsvart en form for totalitær tenkning. Samtidig er Solstad hyllet ikke bare som forfatter, men også som kritisk intellektuell. Hvorfor har Solstads ukritiske forhold til det autoritære møtt så liten motstand? Hva sier tilfellet Solstad om forholdet mellom litteratur og samfunnskritikk?

Innledning: Oddgeir Osland

Kommentarer:
Tom Egil Hverven
Øystein Sørensen
Inger Østenstad

Møteleder:
Tore Rem, redaksjonsmedlem i Nytt Norsk Tidsskrift