Somaliere i Norge: Den unge generasjonen

bookmark

Et kritisk blikk på oppvekstvilkårene for minoritetsungdom

søndag 16. januar 2011, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: IFTIN

Inngang: Gratis

Finnes det et «nytt norsk vi» som vi alle har plass i? Hvordan kan vi sikre de oppvoksende generasjonene av norsk ungdom med somalisk, pakistansk, etiopisk og afghansk bakgrunn en opplevelse av tilhørighet, og hva er risikoen hvis vi mislykkes? Hva skiller vellykket inkludering fra opptøyene vi har sett i Paris?