Somalia

Somalia bakenfor stereotypiene

bookmark

Foredrag med Safia Aidid

lørdag 6. mai 2017, kl. 12:00 til kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I den satiriske teksten «How to write about Somalia» skriver Safia Aidid: «Pass på å bruke ord som ‘terror’, ‘klan’, ‘pirater’ og ‘flyktninger’.» Aidid skriver doktorgrad om nyere somalisk historie ved Harvard-universitetet. Regionen hun forsker på, har gått gjennom store og omveltende perioder, med kolonistyre, borgerkrig, utbryterstater og konflikter med nabolandet Etiopia. Hvem har rett til å fortelle historien om Somalia? I dette foredraget vil Safia Aidid gå bakenfor stereotypiene og ta for seg hovedlinjene i den nyere historien til Afrikas horn.