Språk er makt!

bookmark

Språk, makt, holdninger, status

lørdag 1. februar 2014, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forening for norsk tegnspråk (Fonts)

Inngang: Gratis

Forening for norsk tegnspråk (Fonts) inviterer til debattmøte. Hege R. Lønning innleder med historiske eksempler fra egen masteroppgave på bruk av språk som maktuttrykk. Så diskuterer vi på hvilke måter språk kan være makt i dag.