Språkseminar

bookmark

Bokmål i det 21. århundre

tirsdag 10. mars 2015, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kunnskapsforlaget

Inngang: Gratis

Det er i år 75 år siden bokmålets “bibel”, Tanums store rettskrivningsordbok, utkom første gang. 10. utgave lanseres nå, og Kunnskapsforlaget markerer lanseringen og forlagets 40-årsjubileum med et åpent språkseminar der flere av våre forfattere deltar med foredrag.

PROGRAM:
Velkommen og åpningsinnlegg v/ forlagssjef Thomas Nygaard.

Øystein Eek: Jubileumsutgaven av Tanum – et verktøy for språkbrukere og språkplanleggere. Eek er seniorredaktør i Kunnskapsforlaget og medlem av redaksjonen for Tanum.

Øyvind Reisegg: Alf Rolfsens “Et bilde av vår nasjon” i Oslo Rådhus. Kunnskapsforlaget har valgt dette kunstverket som illustrasjon på omslaget. Reisegg, som er kunsthistoriker og forlagsmann, vil kåsere om kunstverket og dets tilknytning til ordboken.

Boye Wangensteen: Sverdrup og Sandvei og Norsk Rettskrivningsordbok som et bilde av det norske samfunnet. Wangensteen er redaktør for Tanum og medlem av redaksjonen for Det Norske Akademis Store Ordbok.

Tor Guttu: Empirisk normering i den nye utgaven av Riksmålsordlisten. Kunnskapsforlaget utgir i år 8., oppdaterte utgave av ordlisten, med Guttu som redaktør. Guttu leder Ordbokskomiteen i Det norske Akademi for Språk og Litteratur og er hovedredaktør for Det Norske Akademis Store Ordbok.

Enkel servering

Mulighet for samtale og samvær

Velkommen!