Statsbudsjettet 2016 – Rett medisin?

bookmark

Debattmøte

onsdag 28. oktober 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Samfunnsøkonomene

Inngang: Gratis

Debattmøte om statsbudsjettet for 2016 hvor blant annet statssekretær Tore Vamraak fra Finansdepartementet deltar.

• Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk
• Balansering av kortsiktige og langsiktige hensyn og mål
• Skattereform, statsfinanser og bruk av oljepenger
• Tilrettelegging for endring i næringsstruktur

Hovedinnleder: Statssekretær Tore Vamraak, Finansdepartementet
Fagøkonomisk ekspert: Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom, Swedbank
Fagøkonomisk ekspert: Elisabeth Holvik, sjeføkonom, Sparebank 1
Fagøkonomisk ekspert: Knut Røed, seniorforsker, Frischsenteret
Møteleder: professor Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

For mer informasjon og påmelding, se her