Status for ytringsfriheten i Norge

bookmark

- avslutningskonferanse og lansering av hovedrapport

onsdag 19. november 2014, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fritt Ord

Inngang: Gratis

19. november avsluttes prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt» med en heldagskonferanse på Litteraturhuset. Forskerne presenterer kapitler fra hovedrapporten, og oppsummerer funnene fra prosjektet, som har pågått siden høsten 2013.

Temaer som skal belyses inkluderer:
• Hva er den rettslige statusen når det gjelder publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge?
• Hvordan opplever etniske og religiøse minoriteter det offentlige ordskiftet i Norge?
• Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer skaper digitaliseringen, sett fra redaktørers og journalisters ståsted?
• Hvor frie er norske arbeidstakere når det gjelder å ytre seg i arbeidslivet?

For mer informasjon om konferansen og program se her

Om prosjektet
Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» har siden høsten 2013 undersøkt holdninger til og erfaringer med ytringsfriheten i Norge, i ulike befolkningsgrupper og på ulike arenaer. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo , TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas.

For mer informasjon om selve prosjektet se her