Strafferettskonferanse

bookmark

TEMA: Løslatelse fra forvaring

torsdag 23. oktober 2014, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo friomsorgskontor

Inngang: Billett

PROGRAM
08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.15 Åpning av konferansen
Reidar Espedal
Leder ved Oslo Friomsorgskontor

09.15 – 09.45 Tendenser og prioriteringer
Justis- og beredskapsdepartementet

09.45- 10.30 Erfaringer fra 12 år med prøveløslatelse fra forvaring
Trond Mangseth Tingrettsdommer ved Asker og Bærum Tingrett

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.30 Løslatelse fra forvaring- Statsadvokatens forventninger til oppfølging av domfelte og kontroll av vilkår
Berit Sagfossen, Førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

11.30 – 12.00 Brukerperspektivet- Livet etter løslatelse Bruker

12.00 – 12:40 Stående lunsj

12.40 – 13.30 Behandling og terapi av sedelighetsdømte
Atle Austad, Psykolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST).

13.30 – 13:40 Pause

13.40 – 14.20 Løslatelse til enmannsfengsel-Erfaringer fra drift av døgnbemannet bosted
Siv Anita Haukdal Førstekonsulent Sør- Trøndelag friomsorgskontor
Heidi Korsen Faglig leder Trondheim Kommune

14.20 – 15:00 Manglende progresjon hos dømte med alvorlig psykisk dysfunksjon, hva kan vi gjøre?
Randi Rosenqvist Psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

15.00 – 15.15 Oppsummering & avslutning

Forhåndspåmelding innen 6. oktober.